ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សភាអាមេរិក រក្សាការរឹតត្បិត ការដកកងទ័ព ចេញពីកូរ៉េខាងត្បូង

វ៉ាស៊ីនតោន៖ សភាសហរដ្ឋអាមេរិក ហាក់ដូចជា បានកំណត់ ដើម្បីរក្សាការរឹតត្បិត លើការដកកង ទ័ពអាមេរិកចេញ ពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង នៅក្នុងច្បាប់ថ្មី ដែលផ្តល់ការអនុញ្ញាតថវិកា សម្រាប់កម្មវិធីសន្តិសុខ និងយោធា ។

គណៈកម្មាធិការសេវា ប្រដាប់អាវុធទាំងព្រឹទ្ធសភា និងសភាតំណាងរាស្រ្ត បានបង្កើតច្បាប់រៀងៗខ្លួននៃច្បាប់ផ្តល់សិទ្ធិការពារជាតិ សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០២១ ។

នៅក្នុងសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ព្រឹទ្ធសភាច្បាប់ហាមឃាត់ ការប្រើប្រាស់ថវិកា ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត ដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពអាមេរិក ដែលឈរជើង នៅកូរ៉េខាងត្បូង ពីកំរិតបច្ចុប្បន្ន ២៨.៥០០ នាក់រហូតដល់ ៩០ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួង ការពារជាតិ បញ្ជាក់ថាវិធានការនេះ ឆ្លើយតបនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌពីរ ៕ ដោយ ឈូក បូរ៉ា

To Top