ព័ត៌មានជាតិ

លោក កើត ឆែ និងលោក នួន ផារ័ត្ន បន្តធ្វើជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់អាណត្តិទី២

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យតែងតាំងលោក កើត ឆែ និងលោក នួន ផារ័ត្ន ជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់អាណត្តិទី២ បន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រ បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងលោក ឃួង ស្រេង ឲ្យបន្តធ្វើជាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ៕

លោក កើត ឆែ អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ
លោក នួន ផារ័ត្ន អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ
To Top