ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាល កែសម្រួលអត្រាអាករ ពិសេស លើមុខទំនិញរថយន្ដមួយចំនួន

ភ្នំពេញ៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្ដចតេជោ ហ៊ុន សែន នាពេលថ្មីៗនេះ បានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពី កែសម្រួលអត្រាអាករពិសេស លើមុខទំនិញរថយន្ដមួយចំនួន ។

To Top