ព័ត៌មានជាតិ

នាយរង ផ្នែកអន្តរាគមន៍ នៃអធិការដ្ឋាន នគរបាល ខណ្ឌមានជ័យ ឆ្លងកូវីដ១៩ និងមានមន្រ្តី១៥នាក់ ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់

ភ្នំពេញ ៖ អធិការដ្ឋាន នគរបាលខណ្ឌមានជ័យ បង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះ មន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ និងប្រយោល ជាមួយអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ លោកអនុសេនីយ៍ឯក ហ៊ឹម ប៊ុនធឿន នាយរងផ្នែកអន្តរាគមន៍ ។

To Top