Covid-19

បន្ទាយមានជ័យ ត្រូវកំណត់កាត្វកិច្ចពាក់ម៉ាស និងរក្សាគម្លាត

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានកំណត់ភូមិសាស្ដ្រ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាភូមិសាស្ដ្រដែលមានការ ឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ដែលតម្រូវឲ្យអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់ និង រក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព ៕

To Top