ព័ត៌មានជាតិ

ខេត្តសៀមរាប បន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៩៧នាក់ ថ្មី និងជាសះស្បើយ៧៦នាក់

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បានចេញសេចក្ដី ប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីករណី រកឃើញអ្នកវិជ្ជមាន ជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៩៧នាក់ថ្មី ជាសះស្បើយ អ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៧៦នាក់ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ខេត្តសៀមរាប មានអ្នកវិជ្ជមាន ជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៤៤១៥នាក់ បានព្យាបាលជាសះស្បើយ ចំនួន២២៦៤នាក់ ស្លាប់៤៦នាក់ និង២១០៥នាក់ កំពុងសម្រាកព្យាបាល នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាប មណ្ឌលចត្តាឡីស័កគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការខេត្ត វិទ្យាល័យអង្គរ និងវិទ្យាល័យដំដែក ៕

To Top