ព័ត៌មានជាតិ

រសៀលនេះ! ក្រសួងអប់រំ នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ពន្យល់អំពី ការបើកឱ្យមាន ដេប៉ាតឺម៉ង់សិក្សាវៀតណាម

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា  នៅថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២នេះ នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពីការបង្កើតវិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិ និងគោលនយោបាយសាធារណៈ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ដែលក្នុងនោះមានដេប៉ាតឺម៉ង់ សិក្សាវៀតណាម។

To Top