ព័ត៌មានជាតិ

Breaking: លោក Han Zheng ជាប់ឆ្នោតជា អនុប្រធានាធិបតីចិន

Breaking: លោក Han Zheng ត្រូវបានជ្រើសរើសជា អនុប្រធានាធិបតីចិន កាលពីថ្ងៃសុក្រ នៅក្នុងសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃសភាជាតិ, នេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិន​ ស៊ិនហួ នៅមុននេះ។

To Top