ព័ត៌មានជាតិ

សាំងធម្មតាតម្លៃ ៤​ ៣៥០រៀល និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ ៤​ ៦៥០រៀល ក្នុង ១លីត្រ ចាប់ពីថ្ងៃទី២១-៣១ តុលា

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ប្រកាសពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយនានាដោយចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ត្រូវលក់សាំងធម្មតាតម្លៃ ៤,៣៥០រៀល និងម៉ាស៊ូតត្រូវលក់ ៤,៦៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ៕

To Top