អត្ថបទស្រាវជ្រាវ (scholar)

លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋ​ចិនបាន​ឆ្លើយបែបនេះចំពោះ​​សំណួររបស់ពិភពលោក

នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែមករា លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​នឹង​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ ២០២២ និង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​តាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅ​ក្រុងប៉េកាំង ។ 

​ពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុង​ប្រឈមុខ​នឹង​ស្ថានការណ៍​បម្រែបម្រួល​និង​ជំងឺ​COVID-19 ។ “តើពិភពលោកនេះកើត​មានបញ្ហាអ្វី ហើយ​តើ​​យើងត្រូវ​ធ្វើ​យ៉ាងម៉េច​”គឺត្រូវ​ការមាន​​ចម្លើយថ្មី ។

ប្រទេសចិនកំពុងចូលរួមយ៉ាងសកម្ម​ក្នុងអភិបាលកិច្ចសកលជាមួយនឹងការអនុវត្តផ្ទាល់របស់ខ្លួន និងផ្តល់ចម្លើយរបស់ប្រទេសចិនចំពោះសំណួររបស់ពិភពលោក ។ សូម​ស្តាប់​ពី​​ “ចម្លើយរបស់ចិន” ​ក្នុងសុន្ទរកថារបស់លោក Xi Jinping ។

To Top