ព័ត៌មានជាតិ

គ.ជ.ប នឹងត្រួតពិនិត្យ-ផ្ទៀងផ្ទាត់ លទ្ធផលបោះឆ្នោត នៅថ្ងៃ១៣-១៤ មិថុនា

ភ្នំពេញ ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ នាថ្ងៃទី១៣-១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top