ព័ត៌មានជាតិ

Breaking: ហ្សេលិនស្គី ជួបសន្ទនា តាមទូរស័ព្ទជាមួយ សម្តេចតេជោ និងអរគុណ ចំពោះ គោលជំហរ ជាគោលការណ៍ ក្នុងការគាំទ្រអធិបតេយ្យភាព និងបូរណភាពទឹកដី អ៊ុយក្រែន

Breaking: លោក សេលិនស្គី ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន បានជួបសន្ទនា តាមទូរស័ព្ទជាមួយ សម្តេចតេជោនិងអរគុណ ចំពោះគោលជំហរ ជាគោលការណ៍ ក្នុងការគាំទ្រអធិបតេយ្យភាព និងបូរណភាពទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែន នេះបើតាមTwitter ផ្លូវការបស់លោក នាល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៨៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។

To Top