ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក កង សូសាទី អញ្ជើញចូលរួម កិច្ចប្រជុំ ក្រុមការងារអង្គការចាត់តាំង យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅសហរដ្ឋអាមេរិក


ភ្នំពេញ៖លោក កង សូសាទី អនុប្រធានក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំង យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រចាំរដ្ឋខូឡូរ៉ាដូ តំបន់ឆ្នេរខាងលិច នៅសហរដ្ឋអាមេរិក នៅថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសទី៤ ក្រោមអធិបតីភាព លោក ស សេរីវិវិត្រ ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រចាំតំបន់ឆ្នេរខាងលិច នៅសហរដ្ឋអាមេរិក តាមរយៈប្រព័ន្ធ zoom ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top
×